back to homepage

Tag "Cơ cấu cam đĩa"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF8c

Hai con lăn và hình dạng đặc biệt của rãnh cam giúp tăng độ dài hành trình của cần. Disk cam mechanism DF8c Two rollers and special shape of the cam

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF11 F4

Ngoài con lăn hồng, cần còn có phần phẳng tiếp xúc với cam sau khi con lăn rời khỏi cam ở vị trí cao nhất của cần. Điều đó giúp tăng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF7

Khâu dẫn là trục màu lục trên đó có cam màu cam quay lồng không. Chuyển động được truyền đến cam qua chốt màu hồng. Cần rơi xuống nhanh nhờ bản thân

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF6

Cam chính màu lục di chuyển con trượt lên vị trí trên, vị trí này được giữ bởi móc màu cam. Lò xo xanh ép móc về phía tấm tím. Chốt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF5

Điều chỉnh khoảng cách con lăn để thay đổi thời gian dừng của cần. Trọng lực duy trì tiếp xúc con lăn với cam. Disk cam mechanism DF5 Adjust rollers

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF8e

Cơ cấu cam kép. Cam chính màu hồng. Cam vàng thêm vào để đóng kín hình học. Biên dạng của nó phải được xác định sao cho hai cần bằng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF8d

Cơ cấu cam kép. Cam chính màu hồng. Cam vàng thêm vào để đóng kín hình học. Biên dạng của nó phải được xác định sao cho hai con lăn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF10e

Biên dạng cam là tam giác Rơlô. Cần đi lại 1 lần trong 1 vòng quay của cam có dừng lâu ở hai đầu hành trình. Độ dài hành trình = DB

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF10c

Biên dạng cam là tam giác Rơlô. Cần đi lại 1 lần trong 1 vòng quay của cam có dừng nhanh ở hai đầu hành trình. Độ dài hành trình =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam đĩa DF10b

Biên dạng cam là tam giác Rơlô. Đường tâm của trục quay và đường tâm của tam giác cong trùng nhau. Cần đi lại 3 lần trong 1 vòng quay của

Xem thêm