back to homepage

Tag "Cơ cấu chêm"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 29

Có thể điều chỉnh chiều cao của cơ cấu bằng đai ốc xanh. Đệm hình trụ màu lục cho phép thay đổi độ nghiêng của vít màu hồng. Trọng lượng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 18

Mũi khoan đuôi côn Mooc có thể tháo dễ dàng nhờ chêm. Wedge mechanism 18 A bit of Morse taper tail can be removed easily by a wedge. Để xem

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 15

Cơ cấu chêm. Dụng cụ đo lỗ. Vật đo là vật màu lục. Chên cố định màu tím chuyển di chuyển ngang thành thẳng đứng để có thể đọc trị số

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 14

Kết hợp cơ cấu chêm và vít tạo di chuyển nhỏ chính xác cho con trượt xanh. Wedge mechanism 14 Combination of screw and wedge mechanisms gives precise small displacement of a

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 13

Kết hợp cơ cấu chêm và vít tạo di chuyển nhỏ chính xác cho con trượt xanh. Chêm cố định màu vàng có độ dốc hai phương để giữ bi hồng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 10

Khớp quay giữa đai ốc hồng và con trượt lục không có ý nghĩa gì về mặt động học. Nó chỉ nhằm giảm ảnh hưởng của sai số chế tạo. Wedge

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 9

Cơ cấu chêm. Khuôn đột lỗ. Các lỗ đứng và lỗ ngang được đột cùng lúc bằng chày lắp trên con trượt đứng và con trượt ngang. Chêm đứng màu lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 8

Khâu dẫn là thanh ngang màu lục. Có thể điều chỉnh độ dài hành trình của thanh xanh thẳng đứng bằng cách đặt vị trí thích hợp của con trượt đỏ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 7

Wedge mechanism 7 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chêm 6

Là một cách để tăng hành trình của chêm ngang. Wedge mechanism 6 A construction measure for increasing course of the horizontal wedge. Để xem các video khác về mô

Xem thêm