Sự phát triển của lưỡi phay

Các lưỡi phay phát triển trong thời gian gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp tính linh hoạt vận hành để gia công các chi tiết ngày càng

Read More

Lưỡi phay: Bước nhảy vọt lượng tử và tiến độ vững chắc

Trong các nhu cầu ngành công nghiệp đang phát triển ngày nay, sự phát triển mảnh chắp bằng carbides xác định bước tiến của lưỡi cắt. Đóng góp của Andrei

Read More