back to homepage

Tag "DUPLOcator"

[Hannover Messe 2017] DUPLOcator, Robot có khả năng tự thao tác sau khi theo dõi, nhận dạng quá trình thực hiện công việc

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] DUPLOcator – Ngay cả robot cũng có khả năng học hỏi!

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm