back to homepage

Tag "Hàn cắt kim loại"

Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng

Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng (Hot wire GTAW) có tiềm năng để trở thành một phương pháp hàn chủ đạo được sử dụng trong các ngành

Xem thêm

Cấu tạo mỏ hàn MIG bán tự động

Đối với hàn MIG bán tự động, mỏ hàn có hình dạng tương tự khẩu súng ngắn, cổ cong hoặc cổ thẳng. Cấu tạo của mỏ hàn MIG bán tự

Xem thêm

Hàn TIG

Định nghĩa hàn TIG Hàn TIG (Tungsten inert gas) hay hàn hồ quang điện cực wolfram có khí bảo vệ (Gas tungsten arc welding -GTAW) là quá trình hàn nóng

Xem thêm

Hàn tia laser

Hàn laser (Laser welding/ Laser beam welding) là quá trình hàn nóng chảy

Xem thêm

Đôi điều cần biết về robot hàn

Trong chế tạo và sản xuất trên thế giới, chất lượng và năng suất quyết định tất cả mọi thứ.

Xem thêm

Công nghệ siêu âm tổ hợp pha (Phased array)

Kiểm tra siêu âm tổ hợp pha (Phased array) là một kỹ thuật mở rộng nâng cao của phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) sử dụng sóng siêu

Xem thêm

Cắt kim loại bằng plasma

Cắt kim loại bằng plasma (Plasma cutting) là một quá trình gia công cắt thép và các kim loại khác ở  các độ dày cắt khác nhau bằng cách sử dụng

Xem thêm

Hàn hồ quang dưới lớp thuốc

Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ (Submerged Arc Welding – SAW), hay còn gọi là hàn hồ quang chìm

Xem thêm

Hàn Plasma

Định nghĩa hàn plasma Hàn plasma (Plasma Arc Welding – PAW) là một quá trình hàn tương tự như hàn điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ

Xem thêm

Hàn ma sát

*Định nghĩa hàn ma sát Hàn ma sát là quá trình hàn áp lực, sử dụng nhiệt ma sát sinh ra tại bề mặt tiếp xúc giữa hai chi tiết

Xem thêm