back to homepage

Tag "Hàn điểm"

Đặc điểm của phương pháp hàn điểm

Trong công nghệ chế tạo cơ khí, hàn là một quá trình liên kết các chi tiết (kết cấu) hoặc đắp phủ lên bề mặt vật liệu (kim loại hoặc

Xem thêm

Cấu tạo máy hàn điểm

Máy hàn điểm là một loại máy hàn được sử dụng khá phổ biến, dưới đây là mô tả các bộ phận chính của máy.

Xem thêm

Khái niệm hàn điểm

Định nghĩa hàn điểm: Hàn điểm hay hàn điểm điện trở Spot welding (RSW) là phương pháp hàn điện

Xem thêm