back to homepage

Tag "Hàn TIG"

Công nghệ cho máy hàn TIG

Với công nghệ cho máy hàn TIG sẽ tạo ra các mối hàn tốt nhất chính xác nhất, mối hàn đẹp, đáp ứng yêu cầu về mặt thẩm mỹ.

Xem thêm

Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng

Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng (Hot wire GTAW) có tiềm năng để trở thành một phương pháp hàn chủ đạo được sử dụng trong các ngành

Xem thêm

Hàn TIG

Định nghĩa hàn TIG Hàn TIG (Tungsten inert gas) hay hàn hồ quang điện cực wolfram có khí bảo vệ (Gas tungsten arc welding -GTAW) là quá trình hàn nóng

Xem thêm

Cấu tạo mỏ hàn TIG

Chức năng của mỏ hàn TIG là dẫn dòng điện và khí trơ vào vùng hàn. Các mỏ hàn TIG bằng tay và mỏ hàn TIG tự động có cấu

Xem thêm

Phân biệt hàn TIG và hàn MIG/MAG (phần 1)

Hàn TIG – Tungsten Inert Gas Hàn TIG còn có tên gọi khác là hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy (tungsten) trong môi trường khí bảo vệ

Xem thêm

Hàn TIG tự động bộ nạp kiểu nóng

Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng (Hot wire GTAW) có tiềm năng để trở thành một phương pháp hàn chủ đạo được sử dụng trong các ngành

Xem thêm

Vật liệu hàn TIG

Hàn TIG hay hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ (hàn GTAW) cần các loại vật liệu sau: Khí trơ (argon Ar, heli He), điện cực không nóng

Xem thêm