back to homepage

Tag "Máy đo tọa độ"

Cách thức để quyết định lựa chọn giữa đo đạc tiếp xúc và không tiếp xúc

Thực hiện sự lựa chọn đúng đắn giữa công nghệ đo tiếp xúc và không tiêp xúc có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Tại IMTS, một công ty

Xem thêm

Công nghệ đo lường và kiểm định hiện đại: thay đổi tầm nhìn và hệ thống để hội nhập

Thay đổi cách nhìn về đo lường Thủ tục, quy trình đo lường vốn được xem là một khâu quan trọng trong sản xuất công nghiệp và các ngành phụ

Xem thêm

Sáu biện pháp để bảo trì CMM tốt hơn

Trong chủ đề bảo trì, điều quan trọng là phân biệt giữa bảo trì phòng ngừa và bảo trì phản ứng (bảo trì sửa chữa). Bảo trì sửa chữa là

Xem thêm

Những nhà máy thông minh của tương lai

Thế giới sản xuất đang ở bờ vực chuyển đổi với những nhà máy thông minh và nhấn mạnh vào công nghệ tự động hóa nổi bật. Xu hướng này

Xem thêm

Tổng quan về máy đo tọa độ CMM

Máy đo 3D hay còn gọi là máy đo toạ độ (Coordinate Measuring Machine, viết tắt là CMM) hoạt động theo nguyên lý dịch chuyển một đầu dò để xác

Xem thêm