back to homepage

Tag "Module"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Hộp giảm tốc hành tinh 8

Khâu dẫn: càng tím vận tốc Nv. Khâu bị dẫn: bánh răng côn màu cam vận tốc No. 3 bánh răng côn có cùng số răng. Khối bánh răng vàng có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 7

Số răng của bánh răng xanh Z1 = 40 Số răng của bánh răng vàng Z2 = 36 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm của trục vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 6

Trục vào màu cam mang bánh răng lục (Z1 = 40 răng) ăn khớp với báng răng vàng cố định (Z2 = 44 răng). Trục ra màu hồng có đĩa

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 5

Số răng của bánh răng đỏ Z1 = 38 Số răng của bánh răng xanh Z2 = 40 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm trên trục tím

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 4

Số răng của bánh răng đỏ Z1 = 40 Số răng của bánh răng xanh Z2 = 38 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm trên trục lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 3

Số răng của bánh răng đỏ Z1 = 40 Số răng của bánh răng xanh Z2 = 38 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm do trục lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 2

Số răng của bánh răng cố định (răng trong) Z1 = 40 Số răng của hai bánh răng hành tinh (đỏ và hồng) Z2 = 38 Mô đun m =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh với khớp Oldham

Số răng của bánh răng cố định (răng trong) Z1 = 40 Số răng của bánh răng hành tinh Z2 = 38 Mô đun m = 2 mm Độ lệch

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giảm tốc bằng các bánh răng có cùng số răng 3

Trục màu lục quay nhanh hơn càng màu xanh 2 lần. Chuyển động quay của bánh răng màu xanh được truyền đến trục màu luc qua cơ cấu Oldham. Reductor

Xem thêm

Phương pháp đánh giá tấm kim loại – phần cuối

Quá trình đánh giá một hệ thống Chìa khóa cho một quá trình đánh giá tấm kim loại hiệu quả là việc có thể chứng minh tiết kiệm mang tính

Xem thêm