back to homepage

Tag "Năng lượng thủy triều"

Dự án năng lượng thủy triều lớn nhất thế giới nhận được thêm 100 triệu bảng Anh

Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng Equitix sẽ cung cấp hơn 100 triệu bảng Anh cho dự án năng lượng thủy triều của Scotland, sau khi thỏa thuận

Xem thêm

[Infographic] Năng lượng thủy triều và năng lượng sóng biển

Viện công nghệ năng lượng ETI đã tạo nên một infographic nhằm so sánh giữa năng lượng thủy triều và năng lượng sóng biển, dựa trên các báo cáo về

Xem thêm

Nguồn năng lượng thủy triều

Năng lượng thủy triều là một loại năng lượng tái tạo, được sản sinh bởi sự lên xuống của thủy triều

Xem thêm

Hệ thống phát điện chạy bằng năng lượng thủy triều

Các nhà sản xuất điện xứ Wales vừa công bố hệ thống phát điện chạy bằng năng lượng thủy triều DeltaStream, có thể cấp điện cho 10.000 hộ gia đình.

Xem thêm