SMM 2021: Động lực mới cho sự chuyển đổi hàng hải

CHLB ĐỨC – SMM là hội chợ thương mại hàng hải hàng đầu thế giới, diễn ra tại trung tâm hội chợ Hamburg Messe, đây là sự kiện diễn ra

Read More

MS&D: Chiến lược bảo vệ mới để chống lại các mối đe dọa an ninh trong tương lai

Hội nghị Quốc tế về An ninh và Quốc phòng hàng hải (MS&D) được tổ chức lần thứ 7 tại Hamburg trong thời gian diễn ra hội chợ hàng hải

Read More

[SMM Hamburg 2018] Sức mạnh và tiềm năng phát triển của ngành hàng hải

Quy tụ hơn 50.000 khách thăm từ hơn 120 quốc gia, SMM một lần nữa đã nhấn mạnh được tầm quan trọng của mình trong ngành hàng hải thế giới.

Read More

[SMM Hamburg 2018] Báo cáo tổng kết sau kết hội chợ: Ngành hàng hải thể hiện sức mạnh và sự sáng tạo

SMM là hội chợ thương mại hàng hải hàng đầu thế giới, diễn ra tại trung tâm hội chợ Hamburg Messe, đây là sự kiện diễn ra hai năm một

Read More

[SMM Hamburg 2018] Hội chợ hàng đầu thế giới về hàng hải và đóng tàu

SMM lần thứ 28 sẽ được tổ chức tại Hamburg từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018. Là sự kiện diễn ra hai năm một lần, đại

Read More

[SMM Hamburg 2018] Hội nghị môi trường hàng hải GMEC tại SMM: Ngành công nghiệp vận tải đứng đầu về bảo vệ khí hậu

SMM là hội chợ thương mại hàng hải hàng đầu thế giới, diễn ra tại trung tâm hội chợ Hamburg Messe und Congress, đây là sự kiện diễn ra hai

Read More

[SMM Hamburg 2018] Hội chợ hàng đầu thế giới về hàng hải và đóng tàu với các diễn giả và khách mời quan trọng

SMM là hội chợ thương mại hàng hải hàng đầu thế giới, diễn ra tại trung tâm hội chợ Hamburg Messe und Congress, đây là sự kiện diễn ra hai

Read More

[SMM Hamburg 2018] Đếm ngược thời gian mở cửa Hội chợ hàng đầu thế giới về hàng hải và đóng tàu

SMM là hội chợ thương mại hàng hải hàng đầu thế giới, diễn ra tại trung tâm hội chợ Hamburg Messe und Congress, đây là sự kiện diễn ra hai

Read More

[SMM Hamburg 2018] Xu hướng trong SMMart Shipping (Phần 2)

SMM là hội chợ thương mại hàng hải hàng đầu thế giới, diễn ra tại trung tâm hội chợ Hamburg Messe und Congress, đây là sự kiện diễn ra hai

Read More

[SMM Hamburg 2018] Xu hướng trong SMMart Shipping (Phần 1)

SMM là hội chợ thương mại hàng hải hàng đầu thế giới, diễn ra tại trung tâm hội chợ Hamburg Messe und Congress, đây là sự kiện diễn ra hai

Read More