Bosch đang dựa vào nguồn năng lượng pin của Anh

Tháng Năm 22 06:30 2020

Robert Bosch GmbH đang tăng số cổ phần Ceres Power lên khoảng 18%. Ceres Power là một công ty Anh Quốc chuyên về về công nghệ pin nhiên liệu ôxít thể rắn (SOFC) thế hệ tiếp theo. 

Kể từ năm 2018, Bosch đã hợp tác với Ceres Power, tại vùng Horsham miền Đông Nam nước Anh, trong việc phát triển các ngăn xếp pin nhiên liệu để sử dụng tại chỗ. Điều đó có nghĩa là công ty công nghệ Đức này có thể bắt đầu sản xuất các hệ thống pin nhiên liệu với số lượng nhỏ đầu tiên ở Đức vào mùa thu năm 2019. Bosch đã tăng cổ phần của mình trong Ceres Power từ 3,9% lên khoảng 18% vào cuối tháng một năm 2020, cả hai công ty đều xác nhận thương vụ này. Cho đến tận nay, Bosch đã đăng ký mua cổ phần mới từ công ty Ceres Power và cũng đã mua cổ phần từ các cổ đông khác. Bosch đã đầu tư tổng cộng khoảng 90 triệu Euro vào thương vụ này đến nay. Giao dịch này cho phép Bosch, công ty có trụ sở tại Stuttgart, CHLB Đức, bổ nhiệm một thành viên vào ban điều hành của công ty Ceres Power.

Sự gia tăng cổ phiếu đã diễn ra với tầm nhìn về khả năng sản xuất hàng loạt các công nghệ của Ceres SteelCell. Công nghệ này có thể được sử dụng trong các nhà máy điện nhỏ tập trung tại các thành phố, các nhà máy và trung tâm dữ liệu, cũng như trong các trạm sạc cho ô tô điện.

Để xem các tin bài khác về ‘Pin nhiên liệu’, hãy nhấn vào đây.

(Nguồn: Barbara Rusch/ Hannover Messe)

 

Bình luận hay chia sẻ thông tin