back to homepage

Tag "BHT"

[Doanh nghiệp tự giới thiệu] Chức năng của các tủ: ATS, MSB, DB

Tủ điện ATS –  Automatic Transfer Switch Tủ ATS có tác dụng tự động chuyển đổi giữa nguồn chính và nguồn dự phòng, khi điện lưới mất thì máy phát

Xem thêm

[Doanh nghiệp tự giới thiệu] Hướng dẫn cách lắp đặt tủ điện công nghiệp

Tùy theo yêu cầu kỹ thuật mà tủ điện công nghiệp có thể được thiết kế, lắp ráp bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung việc lắp đặt

Xem thêm

[Doanh nghiệp tự giới thiệu] Một số thông tin cơ bản về tủ điện

Tủ điện là nơi để lắp đặt và bảo vệ cho các thiết bị đóng cắt điện và thiết bị điều khiển: Công tắc, cầu giao, biến thế, biến áp…

Xem thêm