back to homepage

Tag "Bộ truyền"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh lắc có dừng 1.1

Cơ cấu thanh lắc có dừng. Tay quay đỏ là khâu dẫn. Trục bị dẫn mang bánh răng hồng lắc có dừng ở hai đầu hành trình. Góc lắc và thời

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền chốt bánh răng quay đảo 1

Bộ truyền chốt bánh răng quay đảo. Khâu dẫn: trục hồng có phần nghiêng. Khâu bị dẫn: bánh răng xanh, số răng Zb. Bánh răng chốt màu lục, số răng Zgn, lắp khớp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy khoan đa năng

Đầu khoan nhiều trục dùng bộ truyền vít. Các trục ra quay cùng chiều và cùng vận tốc với trục vào, mặc dầu khoảng cách trục giữa trục ra và trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam thùng và bánh răng xoắn 2

Trục trung gian màu xanh chỉ có thể di chuyển dọc trục nhờ cam thùng màu lục. Khối hai bánh răng xoắn quay lồng không trên trục màu xanh. Trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam thùng và bánh răng xoắn 1

Trục vào mang bánh răng lục và cam thùng, vừa quay đều vừa đi lại dọc trục. Trục ra màu hồng quay không đều. Mức độ không đều phụ thuộc góc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chuyển động phẳng của cam 3

Khâu dẫn là tay quay xanh quay đều. Bánh răng vàng cố định. Cam màu cam ghép cố định với bánh răng nhỏ có chuyển động hành tinh. Lò xo đỏ duy

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam và bánh răng 11

Khâu dẫn là bánh răng xanh mang cam quay đều. Bánh răng răng trong bị dẫn quay không đều. Cam and gear mechanism 11 Input is the green gear and cam

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng hành tinh có cam điều khiển 2

Cam rãnh cố định.  Bánh răng trung tâm đỏ quay trên ổ cố định. Cần hành tinh màu vàng quay trên ổ đồng trục với bánh răng đỏ. Quạt răng màu lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng hành tinh có cam điều khiển 1

Cam rãnh cố định. Bánh răng trung tâm đỏ quay trên ổ cố định. Cần hành tinh màu vàng quay trên ổ đồng trục với bánh răng đỏ. Quạt răng màu lục (bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam và bánh răng 12

Trục vào mang bánh răng hồng. Khối hai bánh răng vàng và cam quay lệch tâm lồng không trên tay quay lục. Trục ra mang bánh răng xanh, đồng trục

Xem thêm