[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền chốt bánh răng quay đảo 1

10.04.17, 11:50 GMT+7

Bộ truyền chốt bánh răng quay đảo. Khâu dẫn: trục hồng có phần nghiêng. Khâu bị dẫn: bánh răng xanh, số răng Zb. Bánh răng chốt màu lục, số răng Zgn, lắp khớp quay với phần nghiêng của trục hồng. Nó thực hiện chuyển động quay đảo. Zgn lớn hơn Zb. Bánh răng xám, số răng Zgy, cố định. Nó giữ không cho bánh răng lục quay vì Zgy = Zgn. Khâu bị dẫn quay đều, ngược chiều khâu dẫn.
Tỷ số truyền: i = (Zgn – Zb) / Zb
Ở đây: Zb = 38 ; Zgn = Zgy = 40 ; i = 1/19.
Cơ cấu này có tên bộ truyền quay đảo trong cuốn “Mechanisms And Mechanical Devices Sourcebook”, Sclater & Chironis, 2001, trang 244.

Wobbling pin gear mechanism 1

Input: pink shaft having an inclined portion. Output: blue gear of tooth number Zb. Green pin gear (pin number Zgn) has revolute joint with the inclined portion of the pink shaft. It performs wobbling motion. Zgn is larger than Zb. Grey gear (tooth number Zgy) is stationary. It keeps the green gear from rotating because Zgy = Zgn. Output velocity is regular. Rotary directions of the input and output are opposite.
Transmission ratio i = (Zgn – Zb) / Zb
Here: Zb = 38 ; Zgn = Zgy = 40 ; i = 1/19.
This mechanism is called “Nutation drive” in “Mechanisms And Mechanical Devices Sourcebook”, Sclater & Chironis, 2001, page 244.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc