back to homepage

Tag "Cơ cấu 4 khâu"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu Tchebicheff 3B

Chiều dài tay quay: a = 30 mm Chiều dài hai thanh truyền: 2,6a = 78 mm Chiều dài thanh trượt: 2a = 60 mm Cơ cấu làm việc với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cần trục cơ cấu 4 khâu

Đầu của thanh truyền vạch đường thẳng. Nó được dùng để chuyển hàng theo phương ngang. Four-bar linkage crane The end point of the connecting rod draws a straight line. This

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu 2B

Một phần quỹ tích màu hồng gần như thẳng. Kích thước sau chính xác hơn trị số cho trên video: Chiều dài tay quay lục: a Chiều dài thanh xanh:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu 6

Cơ cấu 4 khâu vạch đường gần thẳng. Môt di chuyển nhỏ của tay quay màu cam vạch ra một đường dài gần thẳng. Cơ cấu được dùng làm đầu ghi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu D-drive 5

Quỹ tích màu lục có hai đoạn gần thẳng vuông góc nhau. D-drive four-bar linkage 5 The green locus has two approximately straight parts perpendicular to each other. Continue watching the

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu Robert 4

Chiều dài thanh truyền: a Chiều dài hai tay quay: không ngắn hơn 1,2a Khoảng cách tâm hai khớp quay cố định: 2a Không có khâu nào quay toàn vòng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu Tchebicheff 3

Chiều dài thanh truyền: a Chiều dài hai tay quay: 2,5a Khoảng cách tâm hai khớp quay cố định: 2a Thanh truyền quay toàn vòng. Một phần của quỹ tích

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu 2

Thanh truyền hồng quay toàn vòng. Một chu kỳ chuyển động của cơ cấu ứng với hai vòng quay của thanh truyền. Một phần trên của quỹ tích điểm đầu thanh

Xem thêm