back to homepage

Tag "Công nghệ sản xuất"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] Vai trò của thiên nhiên đối với ngành kỹ thuật sinh học

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm