back to homepage

Tag "Hàn dây lõi thuốc"

Sơ lược về sự phát triển dây hàn lõi thuốc

Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ Được nghiên cứu để đáp ứng khả năng tự bảo vệ và nhiều tính năng khác, dây hàn lõi thuốc đem lại lợi

Xem thêm

Cách chỉnh cường độ dòng điện hàn

Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn là một trong những kỹ năng hàng đầu trong kỹ thuật hàn. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chất

Xem thêm

Đặc điểm của hàn điện cực lõi thuốc

Hàn hồ quang bằng điện cực lõi thuốc (Flux-cored arc welding FCAW) thường sử dụng nguồn hàn cung cấp điện áp cố định hoặc đôi khi là dòng điện không

Xem thêm

Hàn dây lõi thuốc

Hàn dây lõi thuốc – flux cored arc welding (FCAW) là một bước phát triển của phương pháp hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ (GMAW) .

Xem thêm