back to homepage

Tag "ITI OMAR Novara"

Video hướng dẫn cơ bản về máy CNC (Phần 4)

Công cụ Tải công cụ và đưa chúng vào vị trí trong ngăn cất giữ là hai hoạt động rất quan trọng

Xem thêm

Video hướng dẫn cơ bản về máy CNC (Phần 3)

Bộ kẹp phôi Một hoạt động cơ bản thao tác trên CNC là các bộ kẹp phôi.

Xem thêm

Video hướng dẫn cơ bản về máy CNC (Phần 2)

Màn hình vào giao diện điều khiển Máy CNC có màn hình 7.2 inch và giao diện điều khiển đa chức năng

Xem thêm

Video hướng dẫn cơ bản về máy CNC (Phần 1)

Mô tả chung Máy CNC (Computer Numerical Control) là một máy làm rất nhiều công việc khác nhau như nhàm doa, đột, làm ren, tiện, ta rô.

Xem thêm

Video hướng dẫn về máy điều khiển số CNC (Phần 5)

Một máy CNC thường được điều khiển bởi một máy tính và phần mềm hoặc điều khiển bằng tay. Máy CNC có bảng điều khiển

Xem thêm