Những bước tiến lớn trong lĩnh vực quang điện từ viện nghiện cứu Fraunhofer ISE, CHLB Đức

CHLB ĐỨC – Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời (ISE) ở Freiburg, CHLB Đức đã tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất của các tế bào quang

Read More

Bảo vệ khí hậu: Con đường dẫn đến nền kinh tế tuần hoàn

Quá trình chuyển đổi năng lượng sang các dạng năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên bền vững hơn và giảm triệt để mức độ phát thải carbon đóng

Read More