back to homepage

Tag "Pin quang điện"

Kỹ thuật in 3D chế tạo pin mặt trời

Công ty Công nghệ Oxolutia của Tây Ban Nha đang phát triển pin mặt trời Solar Oxides, một loại pin mặt trời quang điện linh hoạt có thể được sản

Xem thêm

Nguyên lý chuyển hóa và truyền tải năng lượng mặt trời

Bức xạ nhiệt từ mặt trời là nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Tổng năng lượng mặt trời truyền đến trái đất là trong mỗi giây là 80 tỷ

Xem thêm