Ngành bán lẻ phát triển thương hiệu và trải nghiệm mua sắm phong phú với kỹ thuật số song sinh 3D Matterport

Kết quả đạt được: – Lượng truy cập vào phòng trưng bày ảo/ showroom ảo của nhà sản xuất thực phẩm đóng gói tăng 10 lần – Nghiên cứu chỉ

Read More

Ngành bán lẻ sử dụng kỹ thuật số song sinh 3D/ VR Matterport để cải thiện hoạt động bán lẻ và kinh doanh hàng hóa

Một thương hiệu thời trang lớn đã tiết kiệm được khoảng 1.200 tấn khí thải carbon chỉ với một phòng trưng bày ảo bằng cách loại bỏ bớt các chuyến

Read More