back to homepage

Tag "Tay quay"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu culit với rãnh cong kín 2

Hai cơ cấu giống hệt nhau lại cho chuyển động khâu bị dẫn khác nhau do vị trí tương đối giữa khâu dẫn và khâu bị dẫn khác nhau lúc bắt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu culit với rãnh cong kín 1

Hai cơ cấu bên trái giống hệt nhau lại cho chuyển động khâu bị dẫn khác nhau do vị trí tương đối giữa khâu dẫn và khâu bị dẫn khác nhau lúc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu culit 6

Cơ cấu cu lít Nối tiếp 2 cơ cấu cu lit. Thanh màu lục có hành trình làm việc chậm hơn hành trình trở về. Coulisse mechanism 6 Combination of two

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Hai trục khuỷu đồng trục

Tay quay và bánh răng màu cam cố định với nhau. Khâu dẫn là tay quay bánh răng màu lục. Khâu bị dẫn là tay quay màu xanh. Hai tay quay đồng trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hai cánh quạt đồng trục 11

Dùng bộ truyền bánh răng trụ hành tinh. Bánh răng răng trong màu lục (100 răng) cố định. Tay quay xanh mang hai bánh răng hồng (20 răng mỗi bánh). Bánh răng màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh truyền động góc ổ di động

Cơ cấu thanh truyền động góc hành tinh Khâu dẫn: tay quay lục và trục xanh. Khâu bị dẫn: trục hồng. Video lần lượt cho thấy: – Tay quay lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động góc 90 độ 1

Truyền động góc 90 độ. Là cách đơn giản nhất để truyền động giữa hai trục vuông góc. Trục vào và trục ra quay đều. Angular transmission (90 degrees) The simplest way

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh để đảo chiều quay 2

Cơ cấu thanh để đảo chiều quay. Đây là sự kết hợp hai cơ cấu sin chung một con trượt màu vàng. Khâu dẫn: tay quay lục (hay tím). Khâu bị dẫn:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến đổi vận tốc nhờ cơ cấu Oldham 2

Biến đổi vận tốc nhờ cơ cấu Oldham. Nếu trục đỏ là khâu dẫn, vận tốc trục màu lục bằng nửa vận tốc trục dẫn. Điều ghi chú trong“Oldham mechanism 2” www.youtube.com/watch?v=TBYJwi4BTsM được áp dụng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến đổi vận tốc nhờ cơ cấu Oldham 1

Biến đổi vận tốc nhờ cơ cấu Oldham. Nếu bánh răng màu lục là khâu dẫn, vận tốc hai trục ra bằng nửa vận tốc bánh răng dẫn. Điều ghi chú trong“Oldham mechanism

Xem thêm