Công ty Treedis hợp tác với Matterport và tăng gấp đôi quy mô để tạo ra trải nghiệm mới cho Hệ sinh thái thực tế ảo Metaverse

Kết quả: – Kết hợp thực tế ảo và tương tác trực tuyến để tạo ra trải nghiệm trực tuyến phong phú nhất có thể – Tiếp cận hơn 100

Read More