Robot vệ sinh cửa sổ cho các tòa nhà cao tầng đầu tiên trên thế giới

Robot có thể giúp con người tránh được nguy hiểm, vệ sinh kính nhanh hơn gấp ba lần và không bao giờ bỏ sót một vị trí nào. Các robot

Read More