[Video] Ứng tuyển trong 10 phút với ứng dụng phỏng vấn bằng video

ISRAEL – Làm thế nào để nhà tuyển dụng chọn được ứng viên tốt nhất cho một công việc khi có hàng trăm đơn xin việc? Để thực hiện hàng

Read More