Vai trò của số hóa trong công tác quản lý môi trường

Tháng Mười Hai 16 07:00 2020

Trong thời đại Công nghiệp 4.0, số hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc cân bằng khí hậu và bảo vệ môi trường của các công ty. Theo cơ quan Môi trường CHLB Đức (UBA), các công ty có thể tận dụng những công nghệ mới cho mục tiêu quản lý môi trường của họ.

Số hóa trong kinh tế và xã hội có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề môi trường hiện tại thông qua việc tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ tài nguyên của nó. Tuy nhiên, số hóa cũng là một yếu tố quyết định cho mục tiêu quản lý bền vững của các công ty. Quản lý bền vững có nghĩa là ngoài việc tập trung tăng cường lợi nhuận, các công ty cũng nên chú trọng việc bảo vệ môi trường cũng như các lợi ích xã hội khác. Biết cách quản lý bền vững đồng nghĩa với việc công ty có thể đạt được khả năng cạnh tranh và duy trì tốt trách nhiệm, minh bạch cũng như đạo đức của mình. Do đó, việc chú trọng vào các tác động mà những công nghệ mới ngày nay gây ra cho môi trường cũng như khai thác triệt để các cơ hội để bảo vệ khí hậu và môi trường là vô cùng cần thiết.

Cơ quan môi trường CHLB Đức (UBA) đã xuất bản một tài liệu mang tên “Environmental Management and Digitalization – Practical Approaches to Improving Environmental Performance” (tạm dịch: Quản lý môi trường và số hóa – Phương pháp tiếp cận thực tế để cải thiện hiệu quả môi trường). Thông qua tài liệu này, UBA đã chỉ ra các cách thức để tận dụng những xu hướng số hóa ngày nay, từ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây đến Internet vạn vật (IoT) trong công tác quản lý môi trường. Tài liệu này rõ ràng không chỉ dành riêng cho các công ty đã triển khai hệ thống quản lý môi trường như các hệ thống theo tiêu chuẩn quản lý quốc tế ISO 14001 hoặc quy chế Quản lý sinh thái và Đề án Kiểm toán của châu Âu (EMAS) mà còn dành cho các công ty và tổ chức mới tham gia vào công cuộc này.

Để xem các tin bài khác về “Số hóa”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn: Barbara Rusch/ Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin