Fraunhofer hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận trí tuệ nhân tạo

Tháng Chín 10 06:30 2021

CHLB ĐỨC – Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ chính cho những đổi mới đột phá hiện nay. Trong môi trường sản xuất, trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để giám sát, hỗ trợ các quy trình sản xuất, nhằm đẩy mạnh hiệu suất và khả năng cạnh tranh. Ngày nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) phải đối mặt với những nhiệm vụ phức tạp như, triển khai trí tuệ nhân tạo trong mô hình kinh của họ nhưng phải đảm bảo chi phí hợp lý. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn thiếu kinh nghiệm và chuyên môn để tiến hành những bước đầu tiên, nhằm hướng đến một quy trình sản xuất thông minh. Vì vậy, Liên minh Fraunhofer về Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo cùng với Viện Phân tích trí tuệ và Hệ thống thông tin Fraunhofer (IAIS), Viện Kỹ thuật Công nghiệp Fraunhofer (IAO) và Viện Công nghệ sản xuất Fraunhofer (IPT) đã phát triển một phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo mang tên “AI Kick-Starter Bundle” để các công ty vừa và nhỏ có thể áp dụng vào thực tiễn kinh doanh của họ.

tech-mag-Fraunhofer-ho-tro-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-tiep-can-tri-tue-nhan-tao-01

Phương pháp AI Kick-Starter Bundle là một quy trình gồm ba giai đoạn. Cùng với đội ngũ quản lý công ty, Liên minh Fraunhofer bắt đầu với việc xác mục tiêu chiến lược cho những hệ thống trí tuệ nhân tạo của công ty. Tiếp theo là xây dựng ý tưởng, đặt ra các lĩnh vực ứng dụng cụ thể đồng thời xác định những thách thức, khó khăn có thể xảy ra. Và cuối cùng là tạo ra một lộ trình hoàn chỉnh và kiểm tra tính khả thi cũng như mức độ phù hợp của chiến lược dựa trên cái nhìn toàn diện về các yếu tố thành công. 

tech-mag-Fraunhofer-ho-tro-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-tiep-can-tri-tue-nhan-tao-02

Để xem các tin bài khác về “Trí tuệ nhân tạo”, hãy nhấn vào đây.

Muc tieu tro thanh mot trong nam nen kinh te hang dau the gioi cua Indonesia

 


(Nguồn:
Barbara Rusch/
Hannover Messe)

 

Bình luận hay chia sẻ thông tin