OpenSource – Giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận mô hình nhà máy thông minh

Tháng Mười 25 07:00 2021

CHLB ĐỨC – Hiệp hội Industry Business Network 4.0 e.V. (IBN 4.0), được thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2016, là một mạng lưới các công ty công nghiệp của CHLB Đức, được thành lập nhằm mang lại các giải pháp Công nghiệp 4.0 cho những công ty thành viên, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ. Industry Business Network 4.0 đang phát triển một phần mềm nguồn mở (open-source), giúp kết nối các máy móc trong nhà máy mà không hề phụ thuộc vào những nhà sản xuất. Đặc biệt, giải pháp Công nghiệp 4.0 này phù hợp cho các công ty có quy mô nhỏ.

Industry Business Network 4.0

Hiệp hội Industry Business Network 4.0 đang hợp tác với hơn 30 nhà sản xuất máy công nghiệp và đối tác phần mềm trong dự án nguồn mở có tên IndustryFusion. IndustryFusion là một phần mềm nguồn mở nhà máy thông minh đầu tiên, giúp kết nối máy móc, nhà máy và nền tảng đám mây trong tương lai mà không bị ràng buộc bởi những giải pháp độc quyền của các nhà sản xuất máy móc hoặc nhà cung cấp nền tảng cụ thể.

Dễ dàng triển khai và sử dụng, IndustryFusion hoàn toàn phù hợp với các công ty vừa và nhỏ, giúp họ nhanh chóng tiếp cận với các mô hình kinh doanh kỹ thuật số và các công nghệ mới trong tương lai như: mạng 5G, máy học (ML), hợp đồng thông minh (Smart Contract), công nghệ Blockchain,… Nói tóm lại, IndustryFusion là một giải pháp nguồn mở, hiệu năng cao, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể dễ dàng tham gia vào thị trường số hóa.

Để xem các tin bài khác về “Nhà máy thông minh”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn:Kai Tubbesing/ Hannover Messe)

 

Bình luận hay chia sẻ thông tin