[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh hình sao 4

20.06.17, 12:00 GMT+7

Cơ cấu bánh hình sao.
Một sáng chế của Martin Zugel of Cleveland, Ohio, USA.
Khâu dẫn: đĩa lục mang hai chốt quay đều.
Khâu bị dẫn: đĩa vàng quay gián đoạn.
1 vòng khâu dẫn làm khâu bị dẫn quay 90 độ.
Thời gian chạy bằng khoảng 20% thời gian 1 chu trình (đối với cơ cấu Man thường cùng loại là 25%). Quán tính nhỏ hơn cơ cấu Man thường.

Star wheel drive 4

An invention of Martin Zugel of Cleveland, Ohio, USA.
Input: green disk of two pink pins.
Output: yellow disk rotating interruptedly.
In one revolution of the input, the output turns 90 deg.
Motion time is around 20% cycle time (25% cycle time for a standard Geneva one).
Inertia load is less than in a standard Geneva drive.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc