back to homepage

Tag "Mô phỏng cơ cấu cơ khí"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8B

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8A

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 5

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy trộn. Khâu dẫn là tay quay màu hồng. Trục trộn có chuyển động phức tạp. Có khe hở truyền động đáng kể ở

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo 2

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy bơm Application of wobbling disk mechanism 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây  

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 2

Wobbling disk mechanism 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 4

Cơ cấu có 2 bậc tự do. Hai chuyển động quay được gán cho tay quay hồng và đĩa lục. Wobbling disk mechanism 4 This mechanism has two degrees of freedom.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo 1

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy bơm Application of wobbling disk mechanism 1 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây  

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 1d

Wobbling disk mechanism 1d Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 1c

Wobbling disk mechanism 1c Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 1b

Wobbling disk mechanism 1b Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm