[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 3b

Khâu dẫn là bánh răng hồng, quay quanh trục cố định, ăn khớp với các bánh răng ô van màu xanh. Bánh này có hai chốt trượt trong rãnh của đế. Trong một

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 3a

Khâu dẫn là bánh răng hồng, quay quanh trục cố định, ăn khớp với bánh răng ô van màu xanh. Bánh này có hai chốt trượt trong rãnh của đế. Trong một chu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 11B

Có hai bộ truyền xích. Cả hai là bộ truyền hành tinh. Hai xích được nối với nhau bởi hai mắt xích màu hồng và bạc màu đỏ. Đĩa xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 11A

Có hai bộ truyền xích. Một là bộ truyền hành tinh. Chúng được nối với nhau bởi hai mắt xích màu hồng và bạc màu vàng. Khâu dẫn là đĩa xích

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 7B

Cơ cấu xích có hai đĩa xích di động. Hai đĩa xích có cùng số răng. Khâu dẫn là thanh hồng, lắp khớp quay với cần xanh, lắc quanh chốt cố

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 7A

Cơ cấu xích có hai đĩa xích di động. Hai đĩa xích có cùng số răng. Khâu dẫn là thanh hồng, lắp khớp quay với một mắt xích, lắc quanh chốt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 6B

Thanh xanh đóng vai trò cần. Đĩa xích màu cam và màu vàng có cùng số răng. Thanh tím lắp khớp quay với một mắt xích. Khâu dẫn là thanh màu xanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 6A

Thanh xanh đóng vai trò cần. Đĩa xích màu cam và màu vàng có cùng số răng. Khâu dẫn là đĩa xích màu cam quay tới lui. Không thể quay toàn vòng.

Xem thêm

Một số khái niệm về Robot công nghiệp

Loại robot được sử  dụng nhiều nhất trong công nghiệp tự động bao gồm robot có khớp nối (loại thông dụng nhất),  SCARA robot và gantry robot (thường gọi là

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động dây 26

Cơ cấu dây biến chuyển động quay liên tục của tay quay bánh răng hồng thành chuyển động thẳng đi lại của con trượt đỏ. Con trượt đỏ và con trượt

Xem thêm