[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh răng 4c

Khâu dẫn là thanh răng hồng chuyển động thẳng đi lại. Khâu bị dẫn là bánh răng xanh quay tới lui có dừng ở hai đầu hành trình. Phần phẳng trên

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh răng 4b

Khâu dẫn là thanh răng hồng chuyển động thẳng đi lại. Khâu bị dẫn là bánh răng xanh quay tới lui có dừng ở một đầu hành trình. Phần phẳng trên

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh răng 4a

Khâu dẫn là thanh răng hồng chuyển động thẳng đi lại. Khâu bị dẫn là bánh răng xanh quay tới lui có dừng ở giữa hành trình. Phần phẳng trên thanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh răng 4

Một cách giảm lực tác dụng lên đường trượt. Application of rack pinion mechanism 4 A measure to reduce force applied to the runway. Để xem các video khác về

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 1D

Ứng dụng cho cửa chạy điện. Thay thanh răng bằng xích để giảm giá thành. Chain drive 1D Using chain rack instead of ordinary one reduces production costs. Để xem các

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh chốt 1B

Biên dạng răng của thanh răng là đường bao của họ đường tròn bán kính bằng bán kính chốt, tâm của chúng nằm trên đường cycloid do tâm chốt vạch ra khi

Xem thêm

[Video] Quy trình sản xuất pin nhiên liệu hydro

Pin nhiên liệu là gì? giống như bình điện, ngoài việc có thể tạo ra điện trong suốt thời gian hoạt động, pin nhiên liệu tận dụng phản ứng hóa

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh chốt 1A

Biên dạng răng của bánh răng là đường bao của họ đường tròn bán kính bằng bán kính chốt, tâm của chúng nằm trên đường thân khai do tâm chốt vạch

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh răng tròn

Thanh răng có thể quay quanh trục của nó trong khi vẫn truyền động với bánh răng. Rack with ring teeth The mechanism acts as an ordinary rack pinion drive, furthemore

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng thanh răng vật liệu tấm

Chịu tải nhẹ, giá rẻ, dễ sản xuất hàng loạt. Sheet metal gears 2 For light loads. Low cost. Adaptability to mass production. Để xem các video khác về mô phỏng cơ

Xem thêm