Nguyên lý hoạt động của bộ phận chuyển ray đường sắt

Một trong những chi tiết rất quan trọng của đường sắt là bộ phận chuyển ray (hay còn gọi là bẻ ghi). Bộ phận chuyển ray sẽ dẫn hướng cho

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành và thanh răng – bánh răng 2

Hai tay quay và thanh răng vàng tạo thành cơ cấu bình hành. Khâu dẫn: tay quay hồng quay liên tục. Khâu bị dẫn: bánh răng lục dao động có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành và thanh răng – bánh răng 1b

  Hai tay quay và thanh răng vàng tạo thành cơ cấu bình hành. Khâu dẫn: tay quay hồng quay liên tục. Khâu bị dẫn: bánh răng lục dao động

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành và thanh răng – bánh răng 1a

  Hai tay quay và thanh răng vàng tạo thành cơ cấu bình hành. Khâu dẫn: tay quay hồng quay liên tục. Khâu bị dẫn: bánh răng lục dao động

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 4B

Khâu dẫn là bánh răng màu hồng. Đầu cuối trục của nó trượt trong rãnh khép kín gồm các cung tròn của bánh chốt màu vàng. Nhờ lực ăn khớp mà con

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 4A

Bộ truyền bánh răng chốt. Khâu dẫn là bánh răng màu cam. Đầu cuối trục của nó trượt trong rãnh khép kín gồm các cung tròn của bánh chốt màu vàng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hai cần lắc với bánh răng nón

  Hai cần lắc (xám và lục) lắc trong khi bánh răng dẫn màu hồng quay liên tục. Các bánh răng côn có cùng số răng. Bánh răng màu cam có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng với thanh dừng 1

Góc lắc của hai bánh răng phụ thuộc: – Vị trí của chốt màu cam trên tay quay dẫn động màu vàng. – Chiều dài của các thanh gắn với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh răng quạt răng

Khâu dẫn: tay quay màu cam. Khâu bị dẫn: quạt răng màu vàng, lắc. Chi tiết màu lục duy trì ăn khớp răng. Điều khác thường là quạt răng lắc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động bánh răng thanh răng 2

  Cơ cấu bánh răng thanh răng dùng cho gạt nước kính ô tô. Application of rack pinion mechanism 2 Car windscreen wiper mechanism. Để xem các video khác về

Xem thêm