back to homepage

Tag "Cơ khí chính xác"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam chuyển động phẳng 1

Khâu dẫn là trục lệch tâm màu hồng. Cam màu cam có chuyển động phẳng. Khâu bị dẫn là tay quay màu xanh. Điều chỉnh vị trí của cần màu tím để

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam cố định 3

Cơ cấu cam cố định dùng cho máy đào khoai tây. Khâu dẫn là đĩa màu lục. Cam rãnh màu cam cố định. Cần màu xanh, một đầu được gắn lưỡi

Xem thêm

Dò tìm với độ chính xác

Frederick Wong, quản lý sản phẩm máy công cụ, công ty Renishaw Far East, chia sẻ với APMEN. Vai trò đầu dò máy công cụ trong thể giới xe hơi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam cố định 2

Khâu dẫn là tay quay màu lục. Cam màu cam cố định. Ví dụ này cho thấy không phải lúc nào cam cũng là khâu dẫn quay và cần có thể

Xem thêm

[EMO Hannover 2017] Kết hợp đo lường và máy mài vào Công nghiệp 4.0

EMO Hannover, hội chợ hàng đầu thế giới về gia công kim loại do Hiệp hội máy công cụ Đức (VDW), có trụ sở tại Frankfurt, cùng phối hợp với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 8b

Hai bánh răng có cùng số răng và khoảng cách từ trục quay đến tâm chốt cũng như nhau. Thanh màu lục có chuyển động phức tạp. Gear and linkage mechanism

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con trượt quay

Khâu dẫn: tay quay hồng. Con trượt lục đi lại và quay 90 độ ở cuối hành trình bên phải. Cơ cấu tay quay con trượt chuyển thành cơ cấu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành kép 2

Chiều dài của hai khâu màu xanh là 140. Hai khâu hình tam giác: khoảng cách giữa các lỗ là 70 và 140, góc 150 độ. Chiều dài của khâu bị

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động thẳng hai chiều thành một chiều 4

Khâu dẫn: con trượt vàng tịnh tiến thẳng đi lại với hành trình cố định. Khâu bị dẫn: trục xanh quay liên tục. Phía trên là hình khai triển rãnh của trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam thùng BT4

Cơ cấu cam thùng biến chuyển động thẳng đi lại thành chuyển động quay gián đoạn. Yếu tố quyết định là độ sâu thay đổi của rãnh xiên trên cam. Barrel cam

Xem thêm