back to homepage

Tag "Cơ khí chính xác"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Conic section compass 3

Vẽ đường hyperbol theo US Patent 5870830. Trục tím vuông góc với mặt phẳng giấy. Điều chỉnh góc θ cho mỗi hyperbol. – θ: góc giữa trục màu cam và

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Conic section compass 2

Vẽ đường parabol theo US Patent 5870830. Phải điều chỉnh góc α và θ cho mỗi parabol. – α góc giữa trục màu cam và mặt phẳng giấy. – θ:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Conic section compass 1

Vẽ đường elip theo US Patent 5870830. Phải điều chỉnh góc α và θ cho mỗi elip. – α góc giữa trục màu cam và mặt phẳng giấy. – θ:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu dây vẽ hyperbol

Dây vắt qua chốt đường kính bé của con trượt hồng. Có thể luồn dây qua lỗ của chốt. Một đầu dây được cố định, đầu kia kẹp vào một điểm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành nghịch 5

Giao điềm của hai tay quay vạch ra đường hyperbol. Inverse Parallelogram Mechanism 5 The intersection point of the cranks traces a hyperbola. Continue watching the same contents, click here Để

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ tiết diện Conic 3

Cơ cấu vẽ hyperbol. 4 thanh vàng tạo một hình thoi. Conic section drawing mechanism 3 Drawing hyperbolas The four yellow bars create a rhombus. Continue watching the same contents, click

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu dây vẽ parabol

Dây vắt qua chốt đường kính bé của con trượt lục. Có thể luồn dây qua lỗ của chốt. Một đầu dây được cố định, đầu kia kẹp vào một điểm trên

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ tiết diện Conic 2

Cơ cấu vẽ parabol. 4 thanh vàng tạo một hình thoi. Conic section drawing mechanism 2 Drawing parabolas The four yellow bars create a rhombus. Continue watching the same contents, click

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ parabol 1

Phương trình đường parabol được vẽ ra: y.y = b.x b: khoảng cách từ tâm quay cố định của thanh chữ T (xanh) O đến đường tâm của thanh cố định

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ elip 9

Bánh răng xám, số răng Z1, cố định. Khung xanh quay lồng không trên trục bánh răng xám. Bánh răng hồng, số răng Z2, lắp then trượt với trục lục.

Xem thêm