back to homepage

Tag "Video"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Tạo rung bằng khối lượng lệch tâm 3A

Khâu màu xanh rung trong mặt phẳng đứng dưới tác động của trọng lực và lực ly tâm gây ra bởi các khối lượng lệch tâm. Eccentric vibrator 3A The blue

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Tạo rung bằng khối lượng lệch tâm 2A2

Khâu màu xanh rung dưới tác động của lực ly tâm gây ra bởi hai trục gắn khối lượng lệch tâm. Đặc tính rung phụ thuộc: – chiều quay và vận

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Tạo rung bằng khối lượng lệch tâm 2A1

Khâu màu xanh rung dưới tác động của lực ly tâm gây ra bởi hai trục gắn khối lượng lệch tâm. Đặc tính rung phụ thuộc: – chiều quay và vận

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Tạo rung bằng khối lượng lệch tâm 1A2

Khâu màu xanh rung theo phương thẳng đứng dưới tác động của lực ly tâm gây ra bởi khối lượng lệch tâm màu hồng. Dùng cho búa rung và đầm rung.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Tạo rung bằng khối lượng lệch tâm 1A1

Băng tải rung. Khâu màu xanh rung theo hai phương (thẳng đứng và ngang) dưới tác động của lực ly tâm gây ra bởi khối lượng lệch tâm màu cam để di

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ phận đỡ ghế máy kéo

Độ cứng của hệ và chấn động có thể giảm bớt bằng cách bố trí lò xo như thế này. Seat spring suspension Tractor seat stiffness and transmitted shocks can be

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ phận treo bánh xe

Độ cứng của hệ có thể giảm bớt bằng cách thêm lò xo ngang. Wheel spring suspension Coil spring suspension of automobiles can be reduced in stiffness by adding an horizontal

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 5

Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng (dao động xoắn) bằng không khi các lò xo chịu nén thẳng hàng. Vật màu hồng đại diện cho trọng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 4

Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng dao động bằng không khi các lò xo chịu nén màu vàng thẳng hàng. Vật màu hồng đại diện cho

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 3

Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng dao động bằng không khi các thanh vàng thẳng hàng. Vật màu hồng đại diện cho trọng vật cần cách

Xem thêm