back to homepage

Tag "Video"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8B

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8A

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 5

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy trộn. Khâu dẫn là tay quay màu hồng. Trục trộn có chuyển động phức tạp. Có khe hở truyền động đáng kể ở

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo 2

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy bơm Application of wobbling disk mechanism 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây  

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 2

Wobbling disk mechanism 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 4

Cơ cấu có 2 bậc tự do. Hai chuyển động quay được gán cho tay quay hồng và đĩa lục. Wobbling disk mechanism 4 This mechanism has two degrees of freedom.

Xem thêm

Công nghệ và thiết bị khắc laser (phần 2)

Trong phần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị hai loại máy laser quét chùm tia galvo nhỏ gọn, hiện đang được sử dụng ưa chuộng trong gia

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo 1

Ứng dụng cơ cấu đĩa đảo: máy bơm Application of wobbling disk mechanism 1 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây  

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 1d

Wobbling disk mechanism 1d Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa đảo 1c

Wobbling disk mechanism 1c Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm