[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc 35

30.06.17, 13:00 GMT+7

Khâu dẫn: tay đòn lắc màu xám.
Khâu bị dẫn: con trượt tím chuyển động gián đoạn tới lui.
Số răng của bánh cóc màu xanh Zg = 12
Số răng của bánh cóc màu vàng Zy = 11
Cóc xanh tiếp xúc với bánh cóc xanh.
Cóc màu cam tiếp xúc với bánh cóc vàng.
Bánh cóc xanh có khớp vít với vít me hồng.
Bánh cóc vàng có khớp then trượt với vít me hồng.
Trọng lực duy trì tiếp xúc giữa bánh cóc và cóc.
Bước xoắn của vít me là P mm.
12 hành trình kép của tay đòn dẫn làm bánh cóc xanh quay 1 vòng và bánh cóc vàng quay 1 + 1/11 vòng. Do đó vít me quay 1/11 vòng so với bánh cóc xanh (cũng là đai ốc) và con trượt tím đi P/11 mm (di chuyển nhỏ).
Video còn cho thấy trường hợp khi cóc màu cam không ăn khớp với bánh cóc vàng. Bánh này đứng yên nên vít me không quay. 12 hành trình kép của tay đòn dẫn làm bánh cóc xanh quay 1 vòng và con trượt tím đi P mm (di chuyển lớn) chiều ngược lại (có thể cùng chiều nếu lấy Zg = 11, Zy = 12)

Ratchet mechanism 35

Input: grey crank oscillating.
Output: violet slider that linearly moves interruptedly.
Tooth number of green wheel Zg = 12.
Tooth number of yellow wheel Zy = 11.
Blue pawl contacts the green wheel.
Orange pawl contacts the yellow wheel.
The green wheel has helical joint with pink screw.
The yellow wheel has prizmatic joint with pink screw.
The gravity maintains contact between the wheels and the pawls.
The screw pitch is P mm.
12 double strokes of the input crank make the green wheel turn 1 revolution and the yellow wheel turn 1 + 1/11 revolutions. Thus the screw turns 1/11 rev. in relation with the green wheel (nut) and the slider moves P/11 mm (small displacement).
The video also shows case when the orange pawl does not engage with the yellow wheel.
The latter is immobile so the screw can not rotate. 12 double strokes of the input crank make the green wheel turn 1 revolution and the slider moves P mm (large displacement) in the opposite direction (in the same direction if Zg = 11, Zy = 12).

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc