back to homepage

Tag "Con lăn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu ma sát không gian cho chuyển động 1b

Khâu dẫn là trục màu cam quay đều. Khâu bị dẫn là con trượt vàng chuyển động thẳng đi lại. Vận tốc con trượt phụ thuộc góc chéo giữa trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu ma sát không gian cho chuyển động 1a

Khâu dẫn là trục màu cam quay đều. Khâu bị dẫn là con trượt vàng chuyển động thẳng đi lại. Quay tay gạt lục để đảo chiều chuyển động thẳng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam cố định 1

Cơ cấu cam cố định. Cam màu cam cố định. Tay quay dẫn màu hồng quay đều mang cần cam màu lục, một con lăn của nó tiếp xúc với cam. Con lăn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục song song 1

Truyền động giữa hai trục song song, vị trí góc giữa chúng điều chỉnh được. Khâu dẫn: trục vàng. Chốt xanh cố định với bạc đỏ tạo khớp vít với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động chống quay ngược 1b

Đây là một dạnh của cơ cấu nêu ở “Two-way anti-reverse transmission 1a”. www.youtu.be/wZjoNIkYQqM. Trục vào màu hồng truyền chuyển động quay cho trục ra màu lục theo cả hai

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động chống quay ngược 1a

Trục vào màu hồng truyền chuyển động quay cho trục ra màu lục theo cả hai chiều. Chiều truyền ngược lại từ trục lục sang trục hồng là không thể

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp đảo chiều bánh răng và con lăn

Ly hợp đảo chiều bánh răng và con lăn. Bánh răng xanh: chủ động. Con lăn màu cam: bị dẫn. Hai cặp bánh răng và con lăn nhỏ quay lồng

Xem thêm