back to homepage

Bài viết mới nhất

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 15

Thanh màu lục nối với tấm trên và dưới bằng các khớp vạn năng hai bậc tự do. Cơ cấu có hai bậc tự do (theo thử nghiệm bằng mô phỏng) nên

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 14

Tấm màu cam chuyển động phẳng không quay. Mặt trên của nó luôn nằm ngang nhờ cơ cấu bình hành được dẫn động bởi một động cơ. Khoảng cách giữa hai

Xem thêm

Các dạng khuyết tật hàn và phương pháp kiểm tra mối hàn

1.Chất lượng đường hàn và chỉ tiêu đánh giá chất lượng mối hàn: 1.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng đường hàn: – Về cơ tính: Có độ bền, độ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 13

Tấm màu cam chuyển động phẳng không quay. Mặt trên của nó luôn nằm ngang nhờ 4 bánh răng côn có số răng bằng nhau được dẫn động bởi một động

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 12

  Tấm màu cam chuyển động phẳng không quay. Hướng của nó luôn không đổi nhờ cơ cấu bình hành được dẫn động bởi một động cơ. Khoảng cách giữa hai

Xem thêm

Máy công cụ CNC: một cái nhìn toàn diện

Máy CNC (computer numerical controlled) là những công cụ gia công kim loại tinh tế có thể tạo ra những chi tiết phức tạp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 11

Tấm màu cam chuyển động phẳng không quay. Mặt trên của nó luôn nằm ngang nhờ 4 bánh răng côn có số răng bằng nhau được dẫn động bởi bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 10

Tấm màu cam chuyển động phẳng không quay. Cạnh trên của nó luôn nằm ngang nhờ cơ cấu bình hành được dẫn động bởi xy lanh nâu. Khoảng cách giữa hai

Xem thêm

Trí tuệ nhân tạo, deep learning, machine learning là gì?

Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) xuất hiện khắp mọi nơi Nó là thứ được sử dụng để trả lời email tự động trên Gmail, học cách lái

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 9b

Bánh răng hồng, 4 bánh răng hành tinh vàng, 2 bánh răng xanh và cần màu lục tạo thành cơ cấu vi sai hành tinh. Các bánh răng vàng và bánh răng

Xem thêm