Cải tiến không gian mạng cho quá trình chuyển đổi năng lượng

Tháng Sáu 11 08:00 2022

CHLB ĐỨC – Trước các khán giả quốc tế ở Berlin vào cuối tháng 3.2022, công ty Dena (CHLB Đức) đã trình bày kết quả báo cáo của họ và một cuộc khảo sát với các nhà điều hành mạng mang tên “EnerCrypt – Công nghệ kỹ thuật số cho bảo mật công nghệ thông tin trong ngành năng lượng trong tương lai”. 

Bài báo cáo nghiên cứu tiềm năng đổi mới an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Ngoài các xu hướng hiện tại, báo cáo cũng trình bày các đổi mới cho không gian mạng nhằm giúp chuyển đổi hệ thống năng lượng để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ không gian mạng.

“Việc số hóa hệ thống năng lượng là điều kiện không thể thiếu cho sự thành công của quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, số lượng các yếu tố tác động và công nghệ liên quan ngày càng tăng, cũng như việc kết nối mạng liên tục trong các quy trình khác nhau cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng. Do đó, việc bảo vệ cơ sở hạ tầng có tầm quan trọng đặc biệt trong hệ thống năng lượng. Báo cáo của công ty Dena nhằm đặt chủ đề an ninh mạng trong ngành năng lượng như một chủ đề đổi mới, và là một yếu tố quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng” Ông Andreas Kuhlmann, Giám đốc điều hành của công ty Dena cho biết.

Là một báo cáo đổi mới sáng tạo, EnerCrypt đặt nền móng cho các dự án tiếp theo trong lĩnh vực an ninh mạng. Công ty Dena cũng đang nỗ lực nghiên cứu cho chủ đề này trong các dự án tiếp theo và dự định sẽ hoạt động như một nền tảng hợp tác quốc gia và quốc tế trong tương lai. Liên quan đến quan hệ đối tác năng lượng giữa CHLB Đức – Israel, trong tương lai công ty Dena cũng sẽ phát triển các giải pháp và công nghệ năng lượng trong lĩnh vực an ninh mạng với sự hợp tác của các đối tác từ Israel.

Để xem các tin bài khác về “Công nghệ thông tin và truyền thông”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn: Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin