[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu Cam có cần lắc nhanh

27.07.17, 6:00 GMT+7

Khâu dẫn: trục xanh trên đó có lắp cố định hai bánh răng.
Khối màu vàng và khối màu hồng quay lồng không trên một trục cố định. Hai cam trên hai khối giống nhau. Khối vàng quay nhanh hơn khối hồng.
Khâu bị dẫn: cần lắc màu cam. Con lăn của nó tiếp xúc với cả hai cam. Chuyển động của cần nhanh như trường hợp không có cam màu hồng nhưng thời gian một chu kỳ hoạt động lại dài (bằng thời gian 3 vòng quay của cam vàng).
Số răng của bánh răng xanh 12
Số răng của bánh răng hồng 18
Số răng của bánh răng lục và vàng 15
Chu kỳ hoạt động có thể rất dài bằng cách thay đổi số răng.

Fast cam follower motion

Input: blue shaft with two gears fixed on it.
Yellow block and pink block rotates idly on a fixed shaft. Each block has identical cam. The yellow rotates faster tha the pink.
Output: orange rocker. Its roller contacts both cams. Motion of the follower is as fast as in case there is no the pink cam but the working cycle is long (every three revolutions of the yellow cam).
Tooth number of the blue gear 12
Tooth number of the pink gear 18
Tooth number of the green and yellow gears: 15
The cycle can be very long by altering gear tooth numbers.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc