back to homepage

Tag "Cơ cấu cam"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam chuyển động phẳng 1

Khâu dẫn là trục lệch tâm màu hồng. Cam màu cam có chuyển động phẳng. Khâu bị dẫn là tay quay màu xanh. Điều chỉnh vị trí của cần màu tím để

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam cố định 3

Cơ cấu cam cố định dùng cho máy đào khoai tây. Khâu dẫn là đĩa màu lục. Cam rãnh màu cam cố định. Cần màu xanh, một đầu được gắn lưỡi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam cố định 2

Khâu dẫn là tay quay màu lục. Cam màu cam cố định. Ví dụ này cho thấy không phải lúc nào cam cũng là khâu dẫn quay và cần có thể

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam có cần chuyển động phẳng 1

Cần màu lục, là thanh truyền của cơ cấu bình hành, chuyển động phẳng. Trọng lực duy trì tiếp xúc giữa con lăn và cam. Cam mechanism of follower’s planar motion

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam chuyển động phẳng 2

Khâu dẫn là tay quay màu hồng. Cam màu cam có chuyển động phẳng. Mechanism of cam’s planar motion 2 Input is the pink crank. The orange cam has planar

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam thùng BT6

Cơ cấu cam thùng biến chuyển động thẳng đi lại thành chuyển động lắc và ngược lại. Barrel cam mechanism BT6 This mechanism converts linear reciprocating motion into oscillating motion or vice

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam mặt đầu ET3

Con trượt xanh trong mỗi 4 hành trình kép làm con trượt vàng đi lại 1 lần nhờ đầu dưới của chốt màu cam ăn khớp với lỗ trên con trượt bị

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam hyperboloid

Đường trượt của cần và trục quay của cam chéo nhau. Hyperboloid cam The follower sliding line and the cam rotary axis are skew. Để xem các video khác về

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam côn 1

Cone cam 1 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam thùng 2

Nhờ bu lông chữ T dễ dàng điều chỉnh vị trí của các con lăn màu tím để có chuyển động khác nhau của con trượt màu hồng. Barrel cam assembly

Xem thêm