[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều chỉnh góc vi sai 1

29.11.17, 13:00 GMT+7

Điều chỉnh góc vi sai, một cách để điểu chỉnh góc bé.
Điều chỉnh góc giữa bánh răng xanh và cam vàng bằng cách quay cam rồi cố định lại bằng then hồng.
N1: số rãnh trên bánh răng.
N2: số rãnh trên cam.
Nếu N1 = N2 = 6, góc nhỏ nhất có thể điều chỉnh được A = 360/N1 = 60 deg.
Nếu N2 = N1 + 1, góc nhỏ nhất có thể điều chỉnh được B = 360/(N1.N2) deg.
Trong video này: N1 = 6, N2 = 7, B = 360/42 = 8,57 deg.
Hãy so với cách thông thường:

ở đó cần số rãnh lớn để đạt được góc điều chỉnh bé.

Differential angular adjustment 1

Way to get small angular adjustment.
Relative angle between green gear and yellow cam can be adjusted by turning the cam and fixed by pink key.
N1: number of slots on the gear.
N2: number of slots on the cam.
If N1 = N2 = 6, minimum adjusted angle A = 360/N1 = 60 deg.
If N2 = N1 + 1, minimum adjusted angle B = 360/(N1.N2) deg.
In this video: N1 = 6, N2 = 7, B = 360/42 = 8,57 deg.
Compare with ordinary way:

that needs large number of slots to get small adjusted angle.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc