back to homepage

Tag "Bánh răng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam và bánh răng 6

Khâu dẫn là trục màu vàng gắn bánh răng và đĩa. Con trượt xanh (cũng là cam) đi lại trong rãnh của đĩa nhờ cam đỏ lắp cố định với bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam và bánh răng 5

Khâu dẫn là trục màu lục có bánh răng lục và cổ lệch tâm trên đó thanh truyền hồng quay lồng không. Khâu bị dẫn là thanh trượt vàng nhận chuyển động

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam và bánh răng 3

Khâu dẫn là bánh răng màu cam ghép cố định với một cam nhỏ. Bánh răng màu lục ghép cố định với một cam lớn. Tỷ số truyền bánh răng là

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 10

Bán kính vòng lăn của bánh răng đỏ: R1 Bán kính vòng lăn của bánh răng lục: R2 = 2R1 Trục quay của bánh răng đỏ lệch tâm. Độ lệch

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin và bánh răng 13

Số răng của bánh răng hồng (liền tay quay): 20 Số răng của bánh răng vàng: 40 Tay quay hồng, thanh truyền lục và con trượt màu cam tạo thành

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Quỹ tích trong ăn khớp epicyclic B4

R: bán kính vòng lăn của bánh răng hành tinh. r: bán kính vòng lăn của bánh răng cố định k = R/r = 1,5 Khoảng cách giữa tâm lỗ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Quỹ tích trong ăn khớp epicyclic A4b

R: bán kính vòng lăn của bánh răng cố định. r: bán kính vòng lăn của bánh răng hành tinh k = R/r = 4 Khoảng cách giữa tâm lỗ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền dẫn cho bàn máy đi lại

Tổ hợp cơ cấu tay quay con trượt và thanh răng bánh răng. Bàn có hành trình bằng 4 lần bán kính tay quay dẫn. Reciprocating-table drive A combination of

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Pit tông không có lực ngang 1

Hai bộ truyền bánh răng hành tinh giống nhau được nối với nhau bằng cơ cấu bình hành. Z2 = 2.Z1 Z2 và Z1 lần lượt là số răng của bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 9b

Cơ cấu đối xứng về kích thước và vị trí lắp nên lực ngang tác động vào con trượt rất nhỏ. Các thanh truyền hồng có thể nối trực tiếp vào

Xem thêm