back to homepage

Tag "Bản lề"

Giới thiệu hệ thống bản lề thủy lực SureClose

SureClose là một hệ thống bản lề thủy lực dành cho cửa tự động. Tốc độ đóng/mở của hệ thống này có thể được tinh chỉnh bằng các dụng cụ

Xem thêm