back to homepage

Tag "Ly hợp"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền răng trong và răng ngoài

Bộ truyền răng trong và răng ngoài. Bộ truyền bên trái có thể thay được bằng bộ truyền bên phải khi không muốn chế tạo răng trong. Chúng cho kết

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động chống quay ngược 1b

Đây là một dạnh của cơ cấu nêu ở “Two-way anti-reverse transmission 1a”. www.youtu.be/wZjoNIkYQqM. Trục vào màu hồng truyền chuyển động quay cho trục ra màu lục theo cả hai

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động chống quay ngược 1a

Trục vào màu hồng truyền chuyển động quay cho trục ra màu lục theo cả hai chiều. Chiều truyền ngược lại từ trục lục sang trục hồng là không thể

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp siêu việt con lăn 3

Trục vào màu xanh quay hai chiều. Trục ra màu lục quay cùng trục dẫn chỉ với chiều quay do vị trí cần màu hồng xác định. Chốt màu cam

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp siêu việt bánh răng xoắn

Ly hợp siêu việt bánh răng xoắn. Khung màu lục và bánh răng xanh quay quanh ổ cố định. Khung mang hai bánh răng vàng có côn màu nâu. Mũi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp siêu việt vít me 1

Trục màu xanh và lục quay quanh ổ cố định. Đai ốc vàng có côn ngoài và có khớp vít (ren phải) với trục xanh. Lò xo đỏ có khuynh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp siêu việt dùng chêm 4

Trục màu xanh và lục quay quanh ổ cố định. Lò xo đỏ duy trì sự tiếp xúc giữa các chêm vàng với rãnh chữ V của trục lục. Mũi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp siêu việt dùng chêm 3

Trục màu xanh và lục quay quanh ổ cố định. Lò xo đổ duy trì sự tiếp xúc giữa các chêm vàng, chốt hồng và hai Trục. Mũi tên chỉ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp siêu việt dùng chêm 2

Trục màu xanh và lục quay quanh ổ cố định. Lò xo đồng duy trì sự tiếp xúc giữa các chêm vàng, chốt hồng và hai trục. Mũi tên chỉ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp siêu việt dùng chêm 1

Trục màu xanh và lục quay quanh ổ cố định. Lò xo xanh và chốt đỏ duy trì sự tiếp xúc giữa các chêm vàng và hai trục. Mũi tên

Xem thêm