Tính bền vững của pin trong ngành xe điện

Tháng Ba 13 07:00 2022

Việc gia tăng của các dòng xe điện, đồng thời mang đến những thách thức mới. Điều gì xảy ra với pin xe điện khi chúng gần hết hoặc khi xảy ra tai nạn? Làm thế nào pin xe điện có thể được tái sử dụng hoặc các thành phần riêng lẻ được tái chế? Những thông số kỹ thuật nào phải đáp ứng để thân thiện với môi trường khi lưu trữ hay vận chuyển?

Dự án nghiên cứu mới có tên là “InnoLogBat: Phòng thí nghiệm sáng tạo cho việc hậu cần pin của ngành xe điện” không chỉ xem xét các quy trình sản xuất và sản phẩm cuối cùng mà còn xem xét toàn bộ chu trình. Trong nền kinh tế tuần hoàn, các nguyên liệu thô được sử dụng vừa không có chất thải, vừa không phát thải càng lâu càng tốt.

Trọng tâm của sự phát triển công nghệ là sự an toàn trong lưu trữ, xử lý, vận chuyển và tái sử dụng pin. Ví dụ, pin xe điện cũ có thể được sử dụng trong các nhà máy điện hoặc robot trong lĩnh vực hậu cần để lưu trữ điện. Ngoài các công nghệ mới, các phương pháp tiếp cận mới để thiết kế sản phẩm thân thiện với việc tái chế và các mô hình kinh doanh mới và các khái niệm hậu cần cũng đang được phát triển.

Các đối tác của InnoLogBat là Đại học Leipzig, công ty Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG, công ty Rhenus Automotive SE và công ty Mercedes-Benz Energy GmbH.

Để xem các tin bài khác về “pin xe điện”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn: Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin