[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền đai và bánh răng hành tinh 2

13.05.17, 11:50 GMT+7

Bộ truyền đai và bánh răng hành tinh.
Khâu dẫn là khối hai bánh đai lục (đường kính Dg) quay đều, vận tốc Vg.
Khâu bị dẫn là tay quay màu hồng, vận tốc Vp.
Khối màu xanh gồm bánh đai nhỏ (đường kính Db) và bánh răng, Zb răng, quay lồng không trên trục hồng.
Khối màu vàng gồm bánh đai lớn (đường kính Dy) và bánh răng, Zy răng, quay lồng không trên trục hồng.
Bánh răng màu cam, Zo răng, quay lồng không trên tay quay hồng.
Vp = Vg (Dg/(Dy.Db)).((Db.Zy – Dy.Zb)/(Zy + Zb))
Ở đây:
Dy = 3.Dg + 3.Db
Zo = 20; Zb = 40; Zy = 80
Vp = 9.Vg
Vp có thể rất nhỏ nếu chọn đường kính bánh đai và số răng phù hợp để giảm trị số ((Db.Zy – Dy.Zb).

Belt and gear drive 2

Input is the green shaft of two green pulleys (Dg dia.) rotating regularly with Vg velocity.
Output is the pink crank of Vp velocity.
The blue block of a blue small pulley (Db dia.) and a gear of Zb teeth idly rotates on the pink crank.
The yellow block of a yellow large pulley (Dy dia.) and a gear of Zy teeth idly rotates on the pink crank.
The orange gear of Zo teeth idly rotates on a pin of the pink crank.
Vp = Vg (Dg/(Dy.Db)).((Db.Zy – Dy.Zb)/(Zy + Zb))
This case:
Dy = 3.Dg + 3.Db
Zo = 20; Zb = 40; Zy = 80
Vp = 9.Vg
Vp can be very small by choosing appropriate pulley diameters and gear tooth numbers in order to decrease value of ((Db.Zy – Dy.Zb).

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc