[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình thoi lệch 6

29.04.17, 6:50 GMT+7

Cơ cấu hình thoi lệch, một đề xuất của A. B. Kempe, năm 1877.
Chiều dài của các thanh màu xanh: a
Chiều dài của các thanh màu vàng: a + a
Chiều dài của các thanh màu lục: 4a
Khoảng cách giữa hai khớp quay trên thanh hồng: 4a
Đánh số:
0 là thanh hồng cố định,
1 là thanh hồng tiếp theo, …
n là thanh hồng cuối,
i = 1 đến n
A1 là góc giữa thanh 1 và 0,
Ai là góc giữa thanh i và 0,
Cơ cấu luôn bảo đảm quan hệ: Ai = i.A1
tức là A2 = 2. A1; An = n.A1
Về mặt lý thuyết cơ cấu này có thể dùng để chia một góc thành n phần bằng nhau hay để tăng vận tốc lên n lần.

Kite mechanism 6

It was proposed in 1877 by A. B. Kempe.
Length of blue bars: a
Length of yellow bars: a + a
Length of green bars: 4a
Distance between revolution joints of pink bars: 4a
Numbering:
0 for the fixed pink bar,
1 for the next pink bar, …
n for the last pink bar,
i = 1 to n
A1 is angle between bar 1 and bar 0
Ai is angle between bar i and bar 0
The mechanism maintains relation: Ai = i.A1
i.e.: A2 = 2.A1 ; An = n.A1
Theoretically it can be used for dividing an angle into n equal portions or for velocity multiplication of n times.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.