[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt có bánh răng ngoài 2

30.08.17, 13:00 GMT+7

Bánh răng vàng (Z2 = 20 răng) cố định với thanh truyền.
Bánh răng lục (Z1 = 40 răng) quay lồng không trên tay quay dẫn màu hồng.
Bánh răng bị dẫn quay liên tục không đều, cùng chiều với tay quay dẫn nhưng nhanh hơn.
1 vòng của tay quay dẫn ứng với 1,5 vòng quay của bánh răng lục.

External gear slider mechanism 2

The yellow gear (Z2 = 20 teeth) is fixed to the connecting rod.
The green gear (Z1 = 40 teeth) is not fixed to the pink input crank.
The green output gear irregularly continuously rotates faster than the pink output crank in the same direction.
1 revolution of the pink output crank corresponds 1.5 revolutions of the green output gear.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.