[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu trong trò chơi bắn súng

Tháng Tám 01 10:15 2021

Các quả bóng xám lần lượt được thả lăn theo đường dẫn gồm nhiều đoạn nối dích dắc. Mỗi đoạn có lỗ và nắp. Nếu lỗ mở, bóng sẽ rơi mất. Người chơi cố bắn trúng bia tím để che lỗ cho bóng lăn tiếp xuống đến giỏ đựng ở cuối đường dẫn. Người thắng sẽ là người có nhiều bóng trong giỏ nhất. 

Video này làm theo đề nghị của một thành viên YouTube, wjf213, với yêu cầu là cơ cấu phải thuần cơ khí. Lúc đạn màu đỏ trúng bia, một tấm gắn với bia đẩy đòn màu lục gắn với nắp lỗ màu xanh để che lỗ. Sau khi lăn qua nắp che, bóng đẩy đòn xanh (gắn với nắp che xanh) để mở lỗ. Lò xo đỏ, tạo tác động đột ngột, giữ nắp che chắc chắn ở vị trí đóng hoặc mở. Ở các vị trí này đường tâm khớp quay của nắp không ở cùng mặt phẳng chứa đường tâm của các chốt lò xo. Hai chốt màu cam, (1 dài, 1 ngắn) làm cữ chặn cho nắp che. Lò xo lục để giảm dao động của bia.

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

Mechanism for American TV show Top Shot
Grey balls are released one by one to roll down along a railway that consists of several sections connected together in a zigzag shape. Each section has a gate (hole) and its cover.
If the cover is open, the balls fall through the gate. The contestant tries to hit the violet round target for closing the gate to let the ball continue rolling in the railway to the final basket at the railway lower end. The winner is who gets most balls in the basket.

This video is made on request of a YouTuber, wjf213, who wants a mechanism purely mechanical. When the red bullet hits a violet target, a plate fixed to the target pushes green arm (fixed to the blue gate cover) to close the gate. After passing the cover, the ball pushes the blue arm (fixed to the blue gate cover) to open the gate. Red spring, creating snap action, keeps the cover firmly at it is closing or opening positions. At those positions, the axis of the revolute joint of the cover is not in the plane containing axes of the spring pins. Two orange pins (one long, one short) are stoppers for the cover. Green spring is for reducing oscillation of the target.

Continue watching the same contents, click here

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Bình luận hay chia sẻ thông tin