[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Pantograph vẽ elip

13.01.18, 5:00 GMT+7

Các thanh xanh, cam, lục và vàng tạo thành một pantograph.
Hai chốt đỏ và chốt xanh thẳng hàng.
R1/R2 ≠ AE/EF
R1: bán kính tay quay hồng
R2: bán kính tay quay tím
Chốt xanh vạch ra elip (màu lục).
Kích thước của nó phụ thuộc bán kính tay quay hồng và tím.
Phương của elip phụ thuộc vị trí góc giữa tay quay hồng và tím tại vị trí xuất phát của cơ cấu. Với vị trí xuất phát ở video này: phương nằm ngang.
Các bán trục:
d = R2 + (R2 + R1)(EF/AF)
c = R2 + (R2 – R1)(AE/AF)
Tâm O của elip nằm trên đường O1O2:
OO2 = O1O2(EF/AF)

Pantograph for drawing ellipses

Blue, orange, green and yellow bars create a pantograph.
Two red pins and blue one are in line.
R1/R2 ≠ AE/EF
R1: radius of pink crank
R2: radius of violet crank
The blue pin traces an ellipse (in green).
Its size depends on radii of pink and violet cranks.
The direction of the ellipse depends on angular position between pink and violet cranks at starting position of the mechanism.
For the starting position in this video, the ellipse is horizontal.
Its semi axes:
d = R2 + (R2 + R1)(EF/AF)
c = R2 + (R2 – R1)(AE/AF)
Its center O lays on O1O2:
OO2 = O1O2(EF/AF)

Continue watching the same contents, click here

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc